Επιτροπή Αιθουσών

 Η Επιτροπή Αιθουσών της Σ.Θ.Ε. για το ακαδ. έτος 2019-2020 αποτελείται από τα εξής μέλη:

Πρόγραμμα Αιθουσών Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα Τμήμα Τηλέφωνο e-mail
         

Τμ. Φυσικής 

(A11, A21, A31, A12, A13, Δ13, Αίθουσες Αστεροσκοπείου)

Παυλίδου Ελένη, Αν. Καθηγήτρια

Φυσικής

99 8569

elpavlid@auth.gr

Μελέτη Χαρίκλεια, Επικ. Καθηγήτρια *

Φυσικής 998992 meleti@auth.gr

Κυρίτση Κωνσταντία, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

 

Φυσικής

998005

kkyritsi@auth.gr

Τμ. Μαθηματικών

(Δ11, Δ21, Δ31, Α, C, Μ0, Μ1, Αμφιθ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ)

Χατζηφωτεινού Αικατερίνη Μαθηματικών  997906 khad@math.auth.gr
Αλβανός Παρασκευάς Μαθηματικών 997909 paris14@math.auth.gr
       

Τμ. Βιολογίας

(Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, Α22, Δ12)

Κουβάτση Αναστασία, Καθηγήτρια

 

Βιολογίας

99 8361

akouvats@bio.auth.gr

Τμ. Γεωλογίας

(Δ22, ΠΔΑ, ΠΑΑ)      Για το Αμφιθέατρο Μετεωροσκοπείου υπεύθυνος είναι ο κ. Πρόδρομος Ζάνης, καθηγητής, τηλ: 998240, e-mail: zanis@geo.auth.gr

Τσουκαλά Ευαγγελία, Καθηγήτρια (Συντονίστρια) Γεωλογίας

99 8517

lilits@geo.auth.gr

Κουκουσιούρα Όλγα, μέλος Ε.ΔΙ.Π.*

 

Γεωλογίας 998558 okoukous@geo.auth.gr
Τμ. Πληροφορικής Τσίχλας Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής Πληροφορικής

99 1934

tsichlas@csd.auth.gr
       

Τμ. Χημείας

(ΑΧ, ΑΝΧ, Β, Α)

Μπλέκας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Χημείας 99 7776 gblekas@chem.auth.gr
Χαδιά Άννα, Διοικητική Υπάλληλος Χημείας 99 7570 akchadia@chem.auth.gr

*Hλεκτρονική καταχώρηση αιθουσών

Στόχος της Επιτροπής είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των αιθουσών διδασκαλίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.