Επιτροπή Αιθουσών της ΣΘΕ

Τα αποτελέσματα της επιτροπής αυτής είναι εμφανή εδώ και πολύ καιρό, καθώς τόσο το αιθουσιολόγιο και η διάθεση των αιθουσών στη βάση των αναγκών των Τμημάτων βρίσκεται εδώ και καιρό σε πολύ καλό δρόμο.

Μέλη: κ Ε. Τσουκαλά (συντονίστρια, Τμ. Γεωλογίας), Δ. Παπαδοπούλου (Τμ. Μαθηματικών), Ε. Παυλίδου και Α. Ιωαννίδου-Σαρικούδη (Τμ. Φυσικής), Α. Κουβάτση (Τμ. Βιολογίας), Κ. Τσίχλας & Α. Παπαδόπουλος (Τμ. Πληροφορικής), Δ. Ζαμπούλης (Τμ. Χημείας). (Συμπληρωματικά, συμμετέχει και το Τμήμα Φαρμακευτικής με τους Α. Γερονικάκη & Ι. Νικολακάκη)

Σχόλια: Πραγματοποιήθηκε ήδη συνάντηση γνωριμίας και επικαιροποίησης της καλής λειτουργίας της επιτροπής. Το έργο της επιτροπής αυτής αξιοποιήθηκε στην απογραφή του αιθουσιολογίου που απαίτησε πρόσφατα η ΑΔΙΠ. Η επιτροπή γνωρίζοντας τα προβλήματα των μεγάλων ακροατηρίων, φρόντισε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αίθουσες μεγάλης χωρητικότητας. Για την ώρα καλύπτονται οι καταγεγραμμένες ανάγκες σε μεγάλα ακροατήρια της Σχολής.