Επιτροπή Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Αριστείας

Η Επιτροπή Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Αριστείας της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας (Συντονίστρια)
  2. Κωνσταντίνο Βυρσωκινό, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής
  3. Παναγιώτη Μπατακίδη, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
  4. Δημήτριο Μπικιάρη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
  5. Νικόλαο Πλέρο, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
  6. Αλεξάνδρα Στάικου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας

Στόχος της Επιτροπής είναι να οργανώνει, σε συνεργασία με την Κοσμητεία, εκδηλώσεις με απώτερο στόχο τη σύνδεση της Σχολής με την Κοινωνία. Παράλληλα, τρεις (3) εκπρόσωποι της Επιτροπής θα συμμετέχουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Αριστείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αριστείας της Σ.Θ.Ε.