Επιτροπή ERASMUS

Συγκροτήθηκε επιτροπή προκειμένου να παρουσιάσει σε διευρυμένη επιτροπή της ΕΕ το προφίλ της ΣΘΕ.

Μέλη: κ. Βαρέλλα Ευαγγελία (συντονίστρια, Τμ. Χημείας), Ελένη Παλούρα (Τμ. Φυσικής), Ευθύμιο Κάππο (Τμ. Μαθηματικών), Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης (Τμ. Βιολογίας), Αμαλία Μήλιου (Τμ. Πληροφορικής), Βασίλειος Καρακώστας (Τμ. Γεωλογίας). Μετά την ολοκλήρωση το έργου αυτού η επιτροπή αυτή παραμένει σε λειτουργία αφού τα μέλη της είναι ενεργά και καλοί γνώστες των σχετικών ζητημάτων.

Σχόλια: Η επιτροπή εργάστηκε άμεσα κάνοντας μια εξαιρετική παρουσίαση σε PowerPoint της Σχολής μας σε τουλάχιστον 20 εκπροσώπους άλλων χωρών της Ευρώπης. Ομολογώ πως η παρουσίασή μας ήταν άκρως επαγγελματική που αναδείκνυε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σχολής μας έναντι άλλων.