Επιτροπή Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ & ΠΜΣ)

Η Επιτροπή Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ & ΠΜΣ) αποτελείται από τα εξής μέλη:

Για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 1. Γεώργιο Βουγιατζή, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής)
 2. Σταύρο Δημητριάδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
 3. Γεώργιο Μπλέκα, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
 4. Κωνσταντίνο Παπαζάχο, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
 5. Στέφανο Σγαρδέλη, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας
 6. Γεώργιο Τσακλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 1. Ανδρέα Γεωργακόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας (Συντονιστής)
 2. Γεώργιο Βουγιατζή, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής
 3. Γεώργιο Ζαχαριάδη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
 4. Κωνσταντίνο Κοτρόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
 5. Δημήτριο Πουλάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
 6. Στέφανο Σγαρδέλη, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας

Στόχος της επιτροπής είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου προτύπου υλοποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των Τμημάτων.  Η διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσεων για τη συνεχή ανανέωση, προσαρμογή και βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ανάπτυξη καλών πρακτικών βελτίωσης του Π.Σ. με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.