Σχεδιασμού Εκδηλώσεων της ΣΘΕ

Στόχος της επιτροπής η οργάνωση και ο προγραμματισμός εκδηλώσεων στο πλαίσιο ενός οργανογράμματος - εορτολογίου σε ετήσια βάση. Το έργο της επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη. Μολαταύτα έχει κάνει σχετικές προτάσεις τις οποίες πρόκειται να υλοποιήσουμε.

Μέλη: κ. Ευαγγελία Βαρέλλα (συντονίστρια, Τμ. Χημείας), Θ. Σαββίδης (Τμ. Βιολογίας), Α. Μήλιου Τμ. Πληροφορικής, Β. Μέλφος (Τμ. Γεωλογίας) και Μ. Καλλέρη - Βλάχου (Τμ. Φυσικής).

Σχόλια: Ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων πρόκειται να υλοποιηθεί στην διάρκεια της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Τα μέλη της επιτροπής απαρτίζουν και την υπό ίδρυση επιτροπή Αριστείας της Σχολής. Η επιτροπή Αριστείας ανέλαβε την οργάνωση ενός κώδικα αριστείας στη Σχολή μας. Στόχος η ετήσια βράβευση των φοιτητών μας (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψήφιων διδακτόρων), καθώς και άλλων ακαδημαϊκών ομάδων της Σχολής. Οι βραβεύσεις θα γίνονται στο πλαίσιο ημερίδας (εκδηλώσεων), στη διάρκεια της οποίας θα καλούνται να συμμετέχουν με ομιλίες διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες.