Επιτροπή Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ & ΠΜΣ)

Η Επιτροπή Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ & ΠΜΣ) αποτελείται από τα εξής μέλη:

Για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 1. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής (Συντονίστρια)
 2. Κωνσταντίνο Βουβαλίδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
 3. Σταύρο Δημητριάδη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
 4. Δημήτριο Κοντογιάννη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας
 5. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών
 6. Γεώργιο Ψωμά, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Χημείας

Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 1. Ανδρέα Γεωργακόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας (Συντονιστής)
 2. Ιωάννη Αντωνίου, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
 3. Γεώργιο Θεοδωρίδη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
 4. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής
 5. Αμαλία Μήλιου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής
 6. Στέφανο Σγαρδέλη, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας

 

Στόχος της επιτροπής είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου προτύπου υλοποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των Τμημάτων.  Η διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσεων για τη συνεχή ανανέωση, προσαρμογή και βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ανάπτυξη καλών πρακτικών βελτίωσης του Π.Σ. με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.