Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης και Υποδομών

Η Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης και Υποδομών της Σ.Θ.Ε αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Κωνσταντίνο Χρυσάφη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής)
  2. Νικόλαο Καντηράνη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
  3. Νικόλαο Καραμπετάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
  4. Θεόδωρο Καραπάντσιο, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
  5. Νικόλαο Κονοφάο, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
  6. Αντιγόνη Λάζου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη πληροφορικού υλικού από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα σε ζητήματα ανάπτυξης και υποδομών. Οι διεθνείς καλές πρακτικές πρέπει να αποτυπώνονται και να επεξεργάζονται, ώστε να διαχέονται στο προσωπικό της Σχολής, και να δημιουργείται η κατάλληλη κουλτούρα αναπτυξιακών δράσεων. Η επιτροπή παράλληλα θα μπορούσε να αναπτύξει και σχέδιο διεπιστημονικής ανάπτυξης εντός της Σχολής με κατάλληλες δράσεις αλληλοενημέρωσης.