Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και ΑμΕΑ

Η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και ΑμΕΑ της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Χαρίτωνα Πολάτογλου, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής)
  2. Ελευθέριο Αγγελή, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
  3. Αναστασία-Στέλλα Ζώτου, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας
  4. Αντώνιο Μουρατίδη, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
  5. Δήμητρα Μπόμπορη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας
  6. Παρασκευά Αλβανό, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μαθηματικών
  7. Ζωή Βενέτη, ΥΙΔΑΧ του Τμήματος Βιολογίας

Στόχος της Επιτροπής είναι να παρακολουθεί τις ανάγκες και τις υποδομές των ιδιαίτερα ευαίσθητων φοιτητικών ομάδων. Σε συνεννόηση με την Κοσμητεία θα φροντίζει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.