Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και ΑμΕΑ

Η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και ΑμΕΑ της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Χαρίτωνα Πολάτογλου, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής)
  2. Ελευθέριο Αγγελή, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
  3. Παρασκευά Αλβανό, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μαθηματικών
  4. Αναστασία Ζώτου, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας
  5. Αντώνιο Μουρατίδη, Λέκτορα του Τμήματος Γεωλογίας
  6. Δήμητρα Μπόμπορη, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας

Στόχος της Επιτροπής είναι να παρακολουθεί τις ανάγκες και τις υποδομές των ιδιαίτερα ευαίσθητων φοιτητικών ομάδων. Σε συνεννόηση με την Κοσμητεία θα φροντίζει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.