Επιτροπή Σχεδιασμού και ενημέρωσης Προπτυχιακών Σπουδών

Στόχος της επιτροπής η διαμόρφωση ενός ενιαίου πρότυπου υλοποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των Τμημάτων.  Η διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσεων για τη συνεχή ανανέωση, προσαρμογή και βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ανάπτυξη καλών πρακτικών βελτίωσης του Π.Σ. με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Μέλη: Γ. Κίττης (Συντονιστής: Τμ.  Φυσικής), Α. Κουβάτση (Τμ. Βιολογίας), Μ. Σιγάλας (Τμ. Χημείας), Κ. Παπαζάχος (Τμ. Γεωλογίας), Π. Νικοπολιτίδης (Τμ. Πληροφορικής) και  Γ. Τσακλίδης (Τμ. Μαθηματικών)

Σχόλια: Η επιτροπή βρίσκεται σε αδράνεια μετά τις εξελίξεις αναφορικά με τη νομοθεσία. Πρόκειται να ενεργοποιηθεί με την νέα ακαδημαϊκή χρονιά καθώς σχεδιάζεται ειδική εκδήλωση με θέμα τα Προγράμματα Σπουδών, Ευελιξία και Αποτελεσματικότητα, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή. Παράλληλα, σχεδιάζεται από την Κοσμητεία μια συνεδρίαση με όλες τις επιτροπές ΟΜΕΑ των Τμημάτων προκειμένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο Σχολής.