Επιτροπή Ιστοσελίδας ΣΘΕ

Στη συνεδρίαση της Κοσμητείας αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής αυτής με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση του έργου της Ιστοσελίδας της Σχολής. Η επιτροπή αυτή βρίσκεται σε συνεργασία με την επιτροπή του σημασιολογικού ιστού.

Μέλη: Ν. Βασιλειάδης (Συντονιστής: Τμ. Πληροφορικής), Σ. Σγαρδέλης (Τμ. Βιολογίας), Γ.Δημητρακόπουλος (Τμ. Φυσικής με αναπληρωματικό τον κ. Τ. Χατζηαντωνίου), Τ. Σολδάτος (Τμ. Γεωλογίας), Ν. Χαριστός (Τμ. Χημείας), Π. Τζουνάκης (Τμ. Μαθηματικών).

Σχόλια: Οι εργασίες της επιτροπής βρίσκονται σε εξέλιξη. Η επιτροπή πρέπει να εμπλουτιστεί με νέα στελέχη τα οποία θα τροφοδοτούν με υλικό τη σελίδα. Υπάρχει διαβούλευση με συναδέλφους οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη στελέχωση της επιτροπής Τύπου και Ενημέρωσης της Σχολής.