Επιτροπή Τύπου και Επικοινωνίας

Στη συνεδρίαση της Κοσμητείας αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής αυτής προκειμένου να συντηρεί, να διατηρεί και να ενημερώνει την Ιστοσελίδα της Σχολής με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση του έργου της επιτροπής της Ιστοσελίδας της Σχολής. Η επιτροπή αυτή βρίσκεται σε συνεργασία με την επιτροπή του σημασιολογικού ιστού.

Μέλη: Π. Τζουνάκης (Τμ. Μαθηματικών), Τσιάτσος Θρασύβουλος (Τμήμα Πληροφορικής), Τσουμάκος Γρηγόρης (Τμήμα Πληροφορικής), Γκέλης Σπυρίδων (Τμήμα Βιολογίας), Πολάτογλου Χαρίτων (Τμήμα Φυσικής), Ν. Χαριστός (Τμήμα Χημείας) και η γ.γ. κ. Δρ. Ραφτοπούλου Ελένη.

Σχόλια: Οι εργασίες της επιτροπής βρίσκονται σε εξέλιξη. Η επιτροπή πρέπει να εμπλουτιστεί με νέα στελέχη τα οποία θα τροφοδοτούν με υλικό τη σελίδα. Υπάρχει διαβούλευση με συναδέλφους οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη στελέχωση της επιτροπής Τύπου και Ενημέρωσης της Σχολής.