Επιτροπή Φύλου και Ισότητας

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών
  2. Ελένη Κατράγκου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας
  3. Αμαλία Μήλιου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής
  4. Ευφημία Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας (Συντονίστρια)
  5. Ελένη Παυλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής
  6. Βικτωρία Σαμανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας
  7. Δάφνη Παρλιάρη, Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Σχολής Θετικών Επιστημών λειτουργεί για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής της ΣΘΕ-ΑΠΘ.

Επικοινωνία: equity@sci.auth.gr