Επιτροπή Φύλου και Ισότητας

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών (Συντονίστρια)
  2. Ελένη Κατράγκου, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας
  3. Αμαλία Μήλιου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής
  4. Ευφημία Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας
  5. Ελένη Παυλίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής
  6. Βικτωρία Σαμανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας

Στόχος της Επιτροπής είναι να συνεχίσει την ανάπτυξη κουλτούρας της ισότητας, να συνεργάζεται με την αντίστοιχη επιτροπή του ΑΠΘ και να προτείνει την απονομή βραβείων «Υπατίας» ετησίως, θεσμός που ήδη υιοθετήθηκε από τη Σχολή.

Επικοινωνία: equity@sci.auth.gr