Επιτροπή Φύλου και Ισότητας

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Ελένη Κατράγκου, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας (Συντονίστρια)
  2. Αμαλία Μήλιου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής
  3. Ευφημία Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας
  4. Ελένη Παυλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής
  5. Βικτωρία Σαμανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας
  6. Χαρά Χαραλάμπους, Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών

Στόχος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας της Σχολής Θετικών Επιστημών είναι:

  • Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)  και καθοδήγηση (mentoring) φοιτητριών σε προ- και μεταπτυχιακό επίπεδο για θέματα καριέρας στις Θετικές Επιστήμες
  • Η παρακολούθηση (monitoring) της ακαδημαϊκής δραστηριότητας των δύο φύλων στη ΣΘΕ-ΑΠΘ σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες
  • Η  αποτύπωση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις διοικητικές δραστηριότητες της ΣΘΕ-ΑΠΘ

Επικοινωνία: equity@sci.auth.gr