Επιτροπή για τα 90+ ΑΠΘ

Με απόφαση της Κοσμητείας συστάθηκε η Επιτροπή για τα 90+ ΑΠΘ που έχει στόχο τη διοργάνωση δράσεων/εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μέλη:  Βαρέλλα Ευαγγελία (Τμ. Χημείας), Βάρβογλης Χαράλαμπος (Τμ. Φυσικής), Σαμανίδου Βικτωρία (Τμ. Χημείας), Στάικου Αλεξάνδρα (Τμ. Βιολογίας), Αναγνωστοπούλου Χριστίνα (Τμ. Γεωλογίας), Αντωνίου Ιωάννης (Τμ. Μαθηματικών), Κονοφάος Νικόλαος (Τμ. Πληροφορικής).