ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

 

Στόχος της Επιτροπής ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  είναι η θεσμοθέτηση διαδικασιών απονομής Αριστείων των  ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων της Σχολής σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο του εναρμονισμού της με την αξιολόγηση της Σχολής.

Μέλη: Καλλέρη Μαρία (Τμήμα Φυσικής), Βαρέλλα Ευαγγελία (Τμήμα Χημείας), Τσιάτσος Θρασύβουλος (Τμήμα Πληροφορικής)