Επιτροπή Φύλου και Ισότητας

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Ελένη Κατράγκου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας (Συντονίστρια)
  2. Αμαλία Μήλιου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής
  3. Ευφημία Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας
  4. Ελένη Παυλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής
  5. Βικτωρία Σαμανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας
  6. Χαρά Χαραλάμπους, Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Σχολής Θετικών Επιστημών λειτουργεί για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής της ΣΘΕ-ΑΠΘ.

Επικοινωνία: equity@sci.auth.gr