Νέα της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας

Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.

Τελική έκθεση του έργου "Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα".  Το έργο πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., υπό την αιγίδα της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του Α.Π.Θ. και του Παρατηρητηρίου των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του Α.Π.Θ.