Καθημερινά στη ΣΘΕ

Η χαρτογράφηση και η τεκμηρίωση OpenStreetMap είναι αδειοδοτημένες υπο την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC-BY-SA).