Εκπαίδευση

Στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. προσφέρονται και λειτουργούν Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονέμονται οι αντίστοιχοι τίτλοι.

Σε προπτυχιακό επίπεδο η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα) και για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Στους φοιτητές προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης, καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης μέσω του προγράμματος ERASMUS για σπουδές και πρακτική άσκηση.

Σε όλα τα Τμήματα οι φοιτητές συνδέονται και ηλεκτρονικά με τα στοιχεία τους στις Γραμματείες, ενώ υπάρχουν υποδομές βιβλιοθηκών και υπολογιστών.

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. προσφέρεται πληθώρα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), καθώς και προγραμμάτων που οδηγούν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στα προγράμματα σπουδών μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

 

  Στατιστικά στοιχεία φοιτητών ακαδ. έτους 2020-2021

Κινητικότητα Erasmus (σπουδές+πρακτική) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

    Εξερχόμενοι Εισερχόμενοι
ΤΜΗΜΑ Προπτυχιακοί Master Phd 2019-2020 2020-2021* 2019-2020 2020-2021*
Βιολογίας 1116 141 105 43 10 18 0
Γεωλογίας 1579 170 63 31 14 17 0
Μαθηματικών 3261 122 34 12 7 6 0
Πληροφορικής 1776 354 128 8 6 7 0
Φυσικής 2828 304 147 22 18 9 0
Χημείας 1799 207 127 58 15 3 0
ΣΥΝΟΛΟ 12359 1298 604 174 70 60 0

- Η Σχολή έχει πλήθος συμφωνιών ERASMUS με Ευρωπαϊκά Ιδρύματα.

- Κάθε χρόνο περίπου το 10% των φοιτητών μπορεί να σπουδάσει στο εξωτερικό.

* Τα στοιχεία αναφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021.