Νέα της Σχολής

Συγκρότηση Επιτροπής Covid-19 της Σ.Θ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 319/13-9-2021 αποφάσισε τη θέσπιση  Επιτροπής Covid-19 της Σ.Θ.Ε., η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε Τμήμα της Σ.Θ.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ψήφισμα για το θάνατο του αφυπηρετήσαντα Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. Ιωάννη Διαμαντόπουλου.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, μετά την αναγγελία του θανάτου του αφυπηρετήσαντα Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Ιωάννη Διαμαντόπουλου, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του επίλεκτου συναδέλφου του Τμήματος Βιολογίας, ο οποίος τίμησε τη Σχολή προσφέροντας σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες.

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ αποφασίζει:

Ψήφισμα για το θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. Αρτέμιου Μποζαμπαλίδη.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, μετά την αναγγελία του θανάτου του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Αρτέμιου Μποζαμπαλίδη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του επίλεκτου συναδέλφου και του επιφανούς επιστήμονα του Τμήματος Βιολογίας, ο οποίος τίμησε τη Σχολή προσφέροντας σημαντικές εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές υπηρεσίες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, στο νέο ΔΠΜΣ "Βιοϊατρική Μηχανική", στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα Πληροφορικής και Βιολογίας

Εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρική Μηχανική» («Biomedical Engineering», BME-AUTh) και αναμένεται το ΦΕΚ ίδρυσης του. Στο ΔΠΜΣ συμμετέχουν τα Τμήματα ΑΠΘ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Μηχανολόγων Μηχανικών – Χημικών Μηχανικών – Πληροφορικής – Ιατρικής – Βιολογίας. Το ΔΠΜΣ στην Βιοϊατρική Μηχανική (BME-AUTh) θα λειτουργήσει στα Αγγλικά και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2021.

Πιστοποίηση της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015

Bρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε., στις 10 Ιουνίου 2021, πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πεδίο της «Παροχής Υπηρεσιών Γραμματείας Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015. Η επιτυχής πιστοποίηση της Κοσμητείας της ΣΘΕ ήταν το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας που τη χαρακτήριζε η διαρκής και  εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των μελών της.

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων-με τους αναπληρωτές τους-των μελών Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σ.Θ.Ε.

Τα μέλη των τριμελών  Εφορευτικών Επιτροπών, έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν  τους υποψήφιους για την ανάδειξη εκπροσώπων-με τους αναπληρωτές τους-των μελών  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) & Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σ.Θ.Ε. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Σελίδες