Νέα της Σχολής

Συγκρότηση πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Όργανο Διενέργειας Εγκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε., για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-8-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α', 4-8-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ομόφωνο ΨΗΦΙΣΜΑ της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ αναφορικά με το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)» (Συν. αριθμ. 308/17-5-2021)"

«Ομόφωνο ΨΗΦΙΣΜΑ της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ αναφορικά με το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)» (Συν. αριθμ. 308/17-5-2021)»

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών  λαμβάνοντας υπόψη:

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 96 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111, τ. Α', 12-6-2020) και τις υπουργικές απόφασεις αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ. Β', 15-9-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και  αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β', 22-6-2020) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024.

Ψήφισμα για το θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σ.Θ.Ε. Ευστάθιο Πολυχρονιάδη..

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, μετά την αναγγελία του θανάτου του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Ευσταθίου Πολυχρονιάδη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του επίλεκτου συναδέλφου και του επιφανούς επιστήμονα του Τμήματος Φυσικής, ο οποίος τίμησε τη Σχολή προσφέροντας σημαντικές εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές υπηρεσίες.

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ αποφασίζει:

Εκδήλωση του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (ΑΜΦΙΘ) για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στις 18 Μαϊου 2021.

“Μουσεία και Κλιματική Αλλαγή”

19 Μαΐου 2021, 18.00-21.00

 

Ποιο θα θέλαμε να είναι το μέλλον του πλανήτη και πώς τα μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να συμβάλουν σ’ αυτό;

1o μήνυμα του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΑΜΦΙΘ) για την Ημέρα Γης στις 22 Απριλίου 2021

1. Για την ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 το ΑΜΦΙΘ θα ανακοινώσει τρία (3) σύντομα μηνύματα στο πνεύμα της ημέρας στις 18, 20 και 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ακολουθεί το πρώτο:

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

     22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ

Τελετή βράβευσης του προγράμματος "L’Oréal - UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη" 2021.

Με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε και επίσημα στη φετινή τελετή βράβευσης του προγράμματος L’Oréal - UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη. Η εκδήλωση θα προβληθεί φέτος διαδικτυακά από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Πέμπτη 15 Απριλίου στις 11 π.μ. και θα μπορείτε να την παρακολoυθήσετε μέσω της πλατφόρμας www.womeninscience2021.gr

Ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης της Σ.Θ.Ε του ΑΠΘ

H Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών στη συνεδρίασή της 6-4-2021, καταδικάζει ανεπιφύλακτα την κατάληψη του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών διαπιστώνει ότι η συνεχιζόμενη κατάληψη έχει εκ των πραγμάτων δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ακαδημαϊκή λειτουργία των τμημάτων, που αφορούν την αδυναμία συνέχισης της ερευνητικής δραστηριότητας και τη δυνατότητα ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων. Η κατάληψη διαρκεί περισσότερο από ένα μήνα στο Τμήμα Φυσικής και λιγότερο στα Τμήματα Γεωλογίας και Μαθηματικού.

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε του ΑΠΘ

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της ΣΘΕ του ΑΠΘ
 

Η Κοσμητεία της ΣΘΕ, στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών της υποχρεώσεων, συνεδρίασε σήμερα 24.03.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητήσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στην κατάληψη της ΣΘΕ.

Ψήφισμα για το θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. Παναγιώτη Οικονομίδη.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, μετά την αναγγελία του θανάτου του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Παναγιώτη Οικονομίδη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του επίλεκτου συναδέλφου και του επιφανούς επιστήμονα του Τμήματος Βιολογίας, ο οποίος με το εξαίρετο ήθος του τίμησε τη Σχολή προσφέροντας σημαντικές εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές υπηρεσίες.

Σελίδες