Νέα της Σχολής

Διάλεξη του κ. Ανέστη Φιλιππίδη, καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ., στο ΑΜΦΙΘ-Πρόγραμμα διαλέξεων στο ΑΜΦΙΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1ος Κύκλος Διαλέξεων: ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ και ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Στο πλαίσιο της Έκθεσης «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται η τρίτη εκλαϊκευμένη ομιλία του με θέμα :

«Ζεόλιθος / οι: Προδιαγραφές και Χρήσεις Υψηλής Ποιότητας Ζεολιθικών Τόφφων» Ζεολιθικών Τόφφων»

Ημερίδα του Τμήματος Πληροφορικής με θέμα "Η Πληροφορική είναι και γένους θηλυκού".

Στις 17  Δεκεμβρίου 2019 το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ,  με τη υποστήριξη της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ και της ΣΘΕ, διοργανώνει ΗΜΕΡΙΔΑ  με τίτλο:

                  «Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ»                                                            

Ετήσια έκθεση απολογισμού του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. κ. Χαρίτωνος-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητή, για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. κ. Χαρίτωνος-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητή, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας με θητεία έως 31-8-2020

Σας γνωστοποιούμε ότι, τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με κάλπη εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., με θητεία έως 31-8-2020, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 και την υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017).

Πόρισμα-ψήφισμα της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. για τη χρήση πλαστικών και άλλων στερεών αποβλήτων-ρύπων στις τελετές ορκωμοσίας των Τμημάτων της ΣΘΕ.

Κοινοποιείται πόρισμα-ψήφισμα της Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. αριθμ. 274/25-1-2019 για τη χρήση πλαστικών και άλλων στερεών αποβλήτων-ρύπων στις τελετές ορκωμοσίας των Τμημάτων της ΣΘΕ.

 

ΠΟΡΙΣΜΑ-ΨΗΦΙΣΜΑ

Ορκωμοσίες των αποφοίτων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019

Oι τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε, για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., στις 12 και 14 Νοεμβρίου 2019,  σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

1. Τμήμα Μαθηματικών       09:30 π.μ.

2. Τμήμα Γεωλογίας            11:00 π.μ.

3. Τμήμα Πληροφορικής    12:30 μ.μ

 

Πέμπτη 14 Νοεμβρίουυ 2019

1. Τμήμα Χημείας               09:30 π.μ.

Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. με θητεία έως 31-8-2020.

Τα μέλη της τριμελούς  Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, έπειτα από την παραλαβή της αίτησης υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν  υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. με θητεία έως 31-8-2020 τον κ. Κωνσταντίνο Βουβαλίδη, αναπληρωτή καθηγητή.

Συγκρότηση τριμελoύς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ., για θητεία έως 31-08-2020.

Συγκρότηση τριμελoύς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ., για θητεία έως 31-08-2020.

Σελίδες