Νέα της Σχολής

Διάλεξη του κ. Ιωάννη Μπαζιώτη, επίκουρου καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τη διάλεξη του Ιωάννη Μπαζιώτη, Επίκουρου Καθηγητή Ορυκτολογίας-Πετρολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα

«Οι μετεωρίτες από τη σκοπιά ενός ορυκτολόγου»

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00μμ στην Αίθουσα Α31 της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Ημερίδα Καριέρας Τμήματος Πληροφορικής με τη Βloomberg

Στις 22 Οκτωβρίου 2018 το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ υποδέχεται την ομάδα στελεχών της εταιρίας Bloomberg, σε μία ημερίδα καριέρας, η οποία θα περιλαμβάνει τεχνικές παρουσιάσεις σε σύγχρονα τεχνολογικά θέματα της βιομηχανίας λογισμικού, πληροφορίες για την εταιρία, καθώς και σεμινάριο συγγραφής βιογραφικού.

Επικαιροποίηση του "Οδηγού Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε."

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 268/5-10-2018 επικαιροποίησε τον "Οδηγό Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε." (Επικαιροποίηση_Οκτώβριος 2018), ο οποίος έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο  http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/122 .

Η επικαιροποίηση αφορά:

- στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την "Αναστολή άσκησης καθηκόντων των μελών Δ.Ε.Π." μετά τη δημοσίευση του ν. 4559/2018 και

- στην αλλαγή του ακαδημαϊκού έτους.

 

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.

Το νέο επιστημονικό περιοδικό "People and Nature" με αρχισυντάκτη τον επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας της ΣΘΕ του ΑΠΘ κ. Kevin Gaston, καθηγητή.

Ένα νέο επιστημονικό περιοδικό με τίτλο "People and Nature" ξεκίνησε με τη British Ecological Society, στο οποίο αρχισυντάκτης είναι ο Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. κ. Kevin Gaston, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το "People and Nature" είναι ένα ευρείας έκτασης επιστημονικό περιοδικό με ανοιχτή πρόσβαση που δημοσιεύει εργασίες από διάφορους ερευνητικούς τομείς, οι οποίοι διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπου και φύσης. 

Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 263/25-5-2018 ενέκρινε τον "Οδηγό Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.", ο οποίος έχει σκοπό να παρέχει στο προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικό προσωπικό) και στους φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς, επίσης, και στους πολίτες, τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.

Ορκωμοσίες αποφοίτων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018

Oι τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε, για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθούν στις 20, 26 και 27 Ιουλίου 2018,  σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Ημερομηνία

Τμήμα

Ώρα

Αίθουσα

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Tην Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με κάλπη εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για τριετή θητεία από 1-9-2018 έως 31-8-2021, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4485/2017 και την υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017).

Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε.

Τα μέλη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, έπειτα από την παραλαβή της αίτησης υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν  υποψήφιο  για τη θέση του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε., για τριετή θητεία από 1-9-2018 έως 31-8-2021, στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2018, τον κ. Χαρίτωνα-Σαρλ Χιντήρογλου, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/358.

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε.

Μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), για την εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, για τριετή θητεία από 1-9-2018 έως 31-8-2021, ορίζονται οι κ.κ.:

Τακτικά μέλη

1. Ιωάννης Αρβανιτίδης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής (Πρόεδρος)

2. Δημήτριος Βράκας, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής

3. Ιωάννης Κατσογιάννης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Χημείας

4. Ιωάννης Πυθαρούλης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας

Ψήφισμα για τον θάνατο του ομότιμου καθηγητή του Τμ. Φυσικής, Παναγιώτη Ρεντζεπέρη

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Ρεντζεπέρη, επιφανούς επιστήμονα και λαμπρού συναδέλφου, με ιδιαίτερα σημαντική προσφορά στην επιστήμη, την έρευνα και τη διδασκαλία.

Σελίδες