Νέα της Σχολής

Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4485/2017 (Α΄114) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές του) των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σ.Θ.Ε., στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για το χρονικό διάστημα 01-09-2019 έως 31-8-2021.

Ορκωμοσίες των αποφοίτων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019

Oι τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε, για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., στις 22 και 23 Ιουλίου 2019,  σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

1. Τμήμα Φυσικής               09:30 π.μ.

2. Τμήμα Γεωλογίας            11:00 π.μ.

3. Τμήμα Πληροφορικής    12:30 μ.μ

 

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

1. Τμήμα Χημείας               09:30 π.μ.

Eκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ.

Κοινοποιείται έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας του Α.Π.Θ. αριθμ. 26320/15-5-2019, σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ.

Πόρισμα- Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. για τη χρήση πλαστικών και άλλων στερεών αποβλήτων-ρύπων στις τελετές ορκωμοσίας των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Κοινοποιείται πόρισμα-ψήφισμα της Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. αριθμ. 274/25-1-2019 για τη χρήση πλαστικών και άλλων στερεών αποβλήτων-ρύπων στις τελετές ορκωμοσίας των Τμημάτων της ΣΘΕ.

 

ΠΟΡΙΣΜΑ-ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα με διεθνείς συνεργασίες και υψηλές επιδόσεις. Ταυτόχρονα επιδιώκει να αποτελέσει πρότυπο ενός οικολογικού και φιλικού προς την κοινωνία Πανεπιστημίου, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Επικαιροποίηση του "Οδηγού Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε."

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 274/25-1-2019 επικαιροποίησε τον "Οδηγό Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε." (Επικαιροποίηση_Ιανουάριος 2019), ο οποίος έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο  http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/122 .

Η επικαιροποίηση αφορά στην προσθήκη:

-  του Κανονισμού Αριστείας της Σ.Θ.Ε.

-  της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε.

Ορκωμοσίες των αποφοίτων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2019

Oι τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε, για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2019, θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., στις 8 και 9 Απριλίου 2019,  σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

1. Τμήμα Μαθηματικών      09:30 π.μ.

2. Τμήμα Γεωλογίας            11:00 π.μ.

3. Τμήμα Πληροφορικής    12:30 μ.μ

 

Τρίτη 9 Απριλίου 2019

Ψήφισμα για το θάνατο του διατελέσαντα Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. Σάββα Χαριτωνίδη.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του διατελέσαντα Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Σάββα Χαριτωνίδη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του επίλεκτου συναδέλφου και επιστήμονα, ο οποίος τίμησε της Σχολή προσφέροντας σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες.

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ αποφασίζει:

Καλές Γιαρτές από την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.

                                    Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.

                                   Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου

                                   Καθηγητής Τμ. Βιολογίας

Ημερίδα με θέμα "Προσβασιμότητα & Τεχνολογίες Πληροφορικής"

Η επιτροπή Προσβασιμότητας του ΑΠΘ, η Σχολή Θετικών Επιστημών και το Τμήμα Πληροφορικής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Α.μεΑ., διοργανώνουν από κοινού ημερίδα με θέμα:

"Προσβασιμότητα & Τεχνολογίες Πληροφορικής",

την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:00 π.μ., στο αμφιθέατρο Ι του ΚΕΔΕΑ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στην αφίσα και στην πρόσκληση που επισυνάπτονται.

Σελίδες