Εγκαταστάσεις Σ.Θ.Ε.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ αποτελείται από τα Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας και Πληροφορικής, και στεγάζεται στα κτίρια Α, Β & Δ Φυσικομαθηματικής, κτίριο Χημείας (Παλαιό Α & Νέο Β), κτίριο Βιολογίας και κτίριο Γραμματειών ΣΘΕ.

 

               Kτίριο Γραμματειών ΣΘΕ                        

               Κτίριο Γραμματειών ΣΘΕ                        Κτίριο Τμήματος Χημείας                        Πλατεία Χημείου και Κτίριο ΦΜΣ                                                                                                                                      

                      

                     Κτίριο  Βιολογίας                                  Κτίριο Αστεροσκοπείου                                Κτίριο Μετεωροσκοπείου