Ίδρυση της Σχολής

Η σύσταση Φυσικομαθηματικής Σχολής προβλέπεται στον ιδρυτικό του Πανεπιστημίου νόμο 3341 της 14 Μαΐου 1925, τα τμήματα δε Μαθηματικών και Φυσικής λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1928/29. Η ίδρυση των τμημάτων Χημείας και Φυσιογνωστικού1 ανάγεται στο 1943, έρχεται δε να συστηματοποιήσει υπάρχοντα εργαστήρια. Η Σχολή θα ολοκληρωθεί το 1955 με την προσθήκη του τμήματος Φαρμακευτικής, ενώ δέκα χρόνια αργότερα θα δημιουργηθεί η πρώτη μονάδα μεταπτυχιακών σπουδών. Η διεύρυνση και διασπορά των γνωστικών αντικειμένων του Φυσιογνωστικού τμήματος οδηγεί, άλλωστε το 1973 σε διχοτόμηση στα τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας. Οι πέντε φοιτητές της πρώτης χρονιάς θα γίνουν 204 το 1940/41, 1040 το 1960/61, 3544 το 1966/67, 5151 το 1973/74, 7655 το 1979/80.
Στην συνέχεια, ο  νόμος πλαίσιο 1286 της 16 Ιουλίου 1982 θεσμοθετεί την απόσπαση του τμήματος Φαρμακευτικής, την αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και χορήγηση μεταπτυχιακών τίτλων ειδικεύσεως, αλλά και την μετονομασία σε Σχολή Θετικών Επιστημών. Ως τελευταία εξέλιξη το 1991 ιδρύεται το τμήμα Πληροφορικής.
 Σήμερα η Σχολή Θετικών Επιστημών αποτελείται από τα τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, και Πληροφορικής.

Με ενεργή παρουσία ογδόντα και πλέον χρόνων και έμπειρο προσωπικό, το τμήμα Μαθηματικών παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης και στην ανάγκη παροχής υψηλού επιπέδου γνώσης στους φοιτητές του Τμήματος.

Το τμήμα Φυσικής, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα τμήματα της Σχολής, κατέχει την πρώτη θέση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιό σε επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες και διακρίσεις. Το τμήμα καλύπτει πλήθος επιστημονικών πεδίων και αντικειμένων σε επίπεδο θεωρίας και εφαρμογών.

Το αντικείμενο της Χημείας διδάσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από την ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1927-28. Αυτοτελές από το 1943, το τμήμα Χημείας καλύπτει σήμερα το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τομέων του αντικειμένου.

Από την ίδρυσή του το 1973 με την διχοτόμηση του Φυσιογνωστικού τμήματος, το τμήμα Βιολογίας καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα των βιολογικών επιστημών.  Οι υψηλού επιπέδου σπουδές διασφαλίζονται από την ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και την έμφαση στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Εργαστήρια γεωλογίας, ορυκτολογίας και μετεωρολογίας λειτούργησαν ήδη το ακαδημαϊκό έτος 1928-29 και οδήγησαν βαθμιαία μέσω του Φυσιογνωστικού τμήματος στην ίδρυση τμήματος Γεωλογίας. Σήμερα το τμήμα παρέχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων στους φοιτητές του και εργάζεται ερευνητικά σε όλους σχεδόν τους τομείς των γεωεπιστημών. Το Τμήμα Πληροφορικής δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 και γίνεται αυτοδύναμο το 1995-96. Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για τη διδασκαλία, την έρευνα, την βελτίωση του εξοπλισμού και την στελέχωση του Τμήματος, έχουν καταξιώσει το τμήμα σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Σχολή Θετικών Επιστημών έχει ως έμβλημα την προτομή του αρχαίου φιλόσοφου Θεόφραστου (372 π.χ -287 π.χ.), ο οποίος υπήρξε υποδειγματικός δάσκαλος των φυσικών επιστημών και της φιλοσοφίας.

 

1 Ιστορία του Φυσιογνωστικού Τμήματος από τον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας κ. Απόστολο Σίνη.