Διακρίσεις

Το επιστημονικό δυναμικό της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. τυγχάνει εθνικής και διεθνούς αναγνώρισης με βραβεύσεις και πολλές διακρίσεις.

 

 

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις διακρίσεις του προσωπικού και των φοιτητών της Σ.Θ.Ε. μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://qa.auth.gr/export/distinctions/5/-1/-1/-1/2/table