Εκδήλωση του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (ΑΜΦΙΘ) για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στις 18 Μαϊου 2021.

“Μουσεία και Κλιματική Αλλαγή”

19 Μαΐου 2021, 18.00-21.00

 

Ποιο θα θέλαμε να είναι το μέλλον του πλανήτη και πώς τα μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να συμβάλουν σ’ αυτό;

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο “Μουσεία και Κλιματική Αλλαγή”. Το θέμα της εκδήλωσης θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν τα μουσεία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι οικουμενικό. Η πρόσφατη πανδημία έθεσε στην παγκόσμια ατζέντα το ζήτημα της κακής διαχείρισης της φύσης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα φυσικά οικοσυστήματα. Ποιος είναι ο ρόλος των μουσείων στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της; Πώς μπορούν να ενημερώσουν για τους τρόπους αντιμετώπισής της και να αναλάβουν τα ίδια δράση;

Τα τελευταίο διάστημα, πολλά μουσεία και χώροι πολιτισμού σ’ όλον τον κόσμο θέτουν τη δράση για την κλιματική αλλαγή κεντρικό άξονα του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων τους, υιοθετούν τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εντάσσουν το θέμα της βιωσιμότητας στον χώρο του πολιτισμού. Μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα προχωρούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους, στην ενσωμάτωση οικολογικών πρακτικών στην καθημερινή τους λειτουργία και ακόμη στην διοργάνωση εκθέσεων, καλλιτεχνικών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ποικίλων δράσεων με σκοπό την προώθηση της οικολογικής συνείδησης.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα αναζητήσει αυτή τη σύνδεση της Βιωσιμότητας με τον Πολιτισμό και τον ρόλο των μουσείων, προσπαθώντας να δώσει το έναυσμα για την ενημέρωση γύρω από τα “πράσινα μουσεία” και στην Ελλάδα.