Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Σ.Θ.Ε. έτους 2021-2022

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 312/24-6-2021 ενέκρινε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σ.Θ.Ε. για το ακαδ. έτος 2021-2022.