Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 119847_ΓΔ6_24-9-2021 (ΦΕΚ αριθμ. 4406, τ. Β΄, 24-9-2021)

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 321/6-10-2021, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Covid-19 της ΣΘΕ, ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 119847_ΓΔ6_24-9-2021 (ΦΕΚ αριθμ. 4406, τ. Β΄, 24-9-2021) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», καθώς και τις διαγραμμίσεις των εισόδων-εξόδων προς και από τις αίθουσες διδασκαλίας του κεντρικού κτηρίου της Σ.Θ.Ε.

Παρακαλούνται θερμά τα μέλη της ΣΘΕ να μελετήσουν και να ακολουθήσουν πιστά τον παραπάνω κανονισμό για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής και της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα Τμήματα θα εξειδικεύσουν τον Κανονισμό όπου χρειάζεται.