Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής

Τμήμα: 
Φυσικής
Τομέας: 
Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
Διευθυντής: 
Πετρίδου Χαρίκλεια
Είδος Εργαστηρίου: 
Παροχής Υπηρεσιών