Ανακοίνωση της Κοσμητείας της ΣΘΕ για τα πρόσφατα συμβάντα_2-12-2021

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της ΣΘΕ  για τα πρόσφατα συμβάντα.
 
Η Κοσμητεία της ΣΘΕ με λύπη της διαπιστώνει για μια ακόμη φορά γεγονότα που προσπαθούν να αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα του χώρου του Πανεπιστημίου. Το πρόσφατο περιστατικό απρόκλητης και ακραίας λεκτικής και σωματικής βίας στο χώρο του κεντρικού κτηρίου της ΣΘΕ, οι βανδαλισμοί στο κτήριο της Βιολογίας, καθώς και η αυθαίρετη χρήση των χώρων της Σχολής από ομάδες φοιτητών/τριών και εξωπανεπιστημιακών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σύσσωμη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα να υπερασπιστεί τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα του χώρου της, και να απομονώσει άτομα ή ομάδες που προσπαθούν να τις αλλοιώσουν. Για να μπορεί το Πανεπιστήμιο να αποτελέσει, πέρα από χώρο εκπαίδευσης, μάθησης και έρευνας, ένα πεδίο ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και απόψεων, θα πρέπει αυτές να είναι σεβαστές και να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα. Και για να υπάρχει πολυφωνία ιδεών και απόψεων θα πρέπει να είναι σεβαστές οι αρχές της δημοκρατίας. Όλα αυτά προϋποθέτουν το σεβασμό της αποστολής του χώρου, της λειτουργίας του και, κυρίως, των ανθρώπων του.
Η βία, οι εκφοβισμοί, οι βανδαλισμοί και η αλλοίωση της ταυτότητας των χώρων της ΣΘΕ είναι πράξεις που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και είναι καταδικαστέες από το σύνολο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
 
Η Κοσμητεία της ΣΘΕ