Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών

Τμήμα: 
Βιολογίας
Διευθυντής: 
Αρσενάκης Μηνάς
Είδος Εργαστηρίου: 
Παροχής Υπηρεσιών (Διαπιστευμένο)