Γενετικής Ανθρώπου

Τμήμα: 
Βιολογίας
Τομέας: 
Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Διευθυντής: 
Κουβάτση Αναστασία
Είδος Εργαστηρίου: 
Παροχής Υπηρεσιών