Εργαστήριο Γενετικού Ελέγχου, DNA Ταυτοποίησης και Διαχείρισης Πληθυσμών Ζωϊκών Ειδών

Τμήμα: 
Βιολογίας
Τομέας: 
Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Διευθυντής: 
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Είδος Εργαστηρίου: 
Παροχής Υπηρεσιών