Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος

Τμήμα: 
Χημείας
Τομέας: 
Φυσικής Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας
Διευθυντής: 
Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα
Είδος Εργαστηρίου: 
Διαπιστευμένο