Λεπτών Υμενίων Νανοσυστημάτων & Νανομετρολογίας

Τμήμα: 
Φυσικής
Τομέας: 
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Διευθυντής: 
Λογοθετίδης Στέργιος
E-mail: 
Είδος Εργαστηρίου: 
Πιστοποιημένο