Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα: 
Χημείας
Τομέας: 
Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας
Διευθυντής: 
Τσιμίδου Μαρία
Είδος Εργαστηρίου: 
Παροχής Υπηρεσιών