Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Τμήμα: 
Φυσικής
Τομέας: 
Φυσικής Στεράς Κατάστασης
Διευθυντής: 
Κομνηνού Φιλομήλα
Είδος Εργαστηρίου: 
Παροχής Υπηρεσιών