Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

Τμήμα: 
Γεωλογίας
Τομέας: 
Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
Διευθυντής: 
Μαυρομμάτης Θεόδωρος
Είδος Εργαστηρίου: 
Παροχής Υπηρεσιών