Έρευνα και Καινοτομία

Τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών αποτελούνται από Τομείς και θεσμοθετημένα εργαστήρια, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων.

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Το Τμήμα Φυσικής αποτελείται  από πέντε Τομείς:

1) Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

2) Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

3) Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

4) Τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

5) Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος

        

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Το Τμήμα Μαθηματικών αποτελείται από πέντε Τομείς:

1) Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

2) Τομέας Γεωμετρίας

3) Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης

4) Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης (Εργαστήριο Hλεκτρονικών Υπολογιστών)

5) Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας (Εργαστήριο Στατιστικής, Χάους και Στοχαστικής Ανάλυσης)

           

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Βιολογίας αποτελείται από τέσσερις Τομείς:

1) Τομέας Βοτανικής (Εργαστήρια: Γενικής Βοτανικής,  Συστηματικής Βοτανικής και  Φυτογεωγραφίας)

2) Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας (Εργαστήρια: Γενικής Βιολογίας, Μικροβιολογίας,  Βιολογίας Ανάπτυξης)

3) Τομέας Ζωολογίας (Εργαστήρια: Θαλάσσιας & Χερσαίας Ζωικής Ποικιλότητας,  Φυσιολογίας Ζώων, Ιχθυολογίας)

4) Τομέας Οικολογίας (Εργαστήριο Οικολογίας)

            

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Το Τμήμα Χημείας αποτελείται από τέσσερις Τομείς:

1) Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας (Εργαστήρια: Ανόργανης Χημείας Εφαρμοσμένης Κβαντικής Χημείας)

2) Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας (Εργαστήρια:Βιοχημείας, Οργανικής Χημείας)

3) Τομέας Φυσικής Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας (Εργαστήρια: Αναλυτικής Χημείας Ελέγχου Ρυπάνσεως Περιβάλλοντος Φυσικής Χημείας)

4) Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας (Εργαστήρια: Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων)

           

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Γεωλογίας αποτελείται από πέντε Τομείς:

1) Τομέας Γεωλογίας (Εργαστήρια: Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, Μουσείο Παλαιοντολογίας)

2) Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας (Εργαστήρια: Ορυκτολογίας και Πετρολογίας,  Γεωχημείας,  Κοιτασματολογίας, Μουσείο Ορυκτολογίας-Πετρολογίας)

3) Τομέας Γεωφυσικής (Εργαστήρια: Γεωφυσικής,  Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Σεισμολογικός Σταθμός)

4) Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Επιστημονικό Κέντρο Ολύμπου)

5) Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας (Εργαστήρια: Φυσικής Γεωγραφίας,  Εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης  και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής αποτελείται από τρεις Τομέις:

1) ΤΟΜΕΑΣ Α: Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού

2) ΤΟΜΕΑΣ Β: Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

3) ΤΟΜΕΑΣ Γ: Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών