Νέα της Σχολής

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024.

Σας γνωστοποιούμε ότι, τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017) και 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β’, 22-6-2020).

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων-με τους αναπληρωτές τους-των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ., στα συλλογικά όργανα της Σ.Θ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως και 31-08-2023.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4485/2017 (Α΄114) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σ.Θ.Ε., στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για το χρονικό διάστημα 01-09-2021 έως και 31-8-2023.

Eκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Κοινοποιείται έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας του Α.Π.Θ. αριθμ. 33918/4-6-2021, σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Ανακοίνωση υποψηφίων Κοσμητόρων της Σ.Θ.Ε. για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024, στις εκλογές της 14ης Ιουνίου 2021.

Τα μέλη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν  υποψήφιους  για τη θέση του/της Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024, στις εκλογές της 14ης Ιουνίου 2021, αλφαβητικά τους εξής:

Συγκρότηση πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Όργανο Διενέργειας Εγκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε., για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-8-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α', 4-8-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ομόφωνο ΨΗΦΙΣΜΑ της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ αναφορικά με το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)» (Συν. αριθμ. 308/17-5-2021)"

«Ομόφωνο ΨΗΦΙΣΜΑ της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ αναφορικά με το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)» (Συν. αριθμ. 308/17-5-2021)»

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών  λαμβάνοντας υπόψη:

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 96 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111, τ. Α', 12-6-2020) και τις υπουργικές απόφασεις αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ. Β', 15-9-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και  αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β', 22-6-2020) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024.

Ψήφισμα για το θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σ.Θ.Ε. Ευστάθιο Πολυχρονιάδη..

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, μετά την αναγγελία του θανάτου του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Ευσταθίου Πολυχρονιάδη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του επίλεκτου συναδέλφου και του επιφανούς επιστήμονα του Τμήματος Φυσικής, ο οποίος τίμησε τη Σχολή προσφέροντας σημαντικές εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές υπηρεσίες.

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ αποφασίζει:

Εκδήλωση του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (ΑΜΦΙΘ) για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στις 18 Μαϊου 2021.

“Μουσεία και Κλιματική Αλλαγή”

19 Μαΐου 2021, 18.00-21.00

 

Ποιο θα θέλαμε να είναι το μέλλον του πλανήτη και πώς τα μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να συμβάλουν σ’ αυτό;

Pages