Ενημερωτικό υλικό για τη χρηματοδοτούμενη έρευνα

 

- ΕΛΚΕ και Χρηματοδοτούμενη Έρευνα (Γρ. Τσόκας, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας)

- Ευκαιρίες Χρηματοδότησης της Έρευνας-Υποστήριξη Ερευνητών (Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου, Εκπρόσωπος ΕΛΚΕ)

- Αξιολόγηση προτάσεων: η περίπτωση των FET, NMP ICT & REGIONAL (Στ. Λογοθετίδης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής)

- Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες-Τρόποι προσέγγισης και δικτύωσης (Dr. Αργύρης Λασκαράκης, Τμήμα Φυσικής)

- Καλές πρακτικές για τη συγγραφή προτάσεων (Νίκος Πλέρος, Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής)

- Αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών δικτύων (ΙΤΝ) Marie Curie: πρακτικές συμβουλές με τη ματιά ενός αξιολογητή (Αντιγόνη Λάζου, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας)

- Οι Ευρωπαϊκές Επιτροπές ESFRI, e-IRG κια η χρηματοδότηση των Ερευνητικών Υποδομών (Παν. Αργυράκης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής)

- Έργα Τρίτων: Εμπειρίες από τη διαχείριση μικρών και μεγάλων έργων (Κων/νος Παπαζάχος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας)