Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. για στήριξη των ενεργειών του Δ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας ενάντια στις συμπεριφορές έμφυλης βίας

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της ΣΘΕ στη συνεδρίασή της αριθμ. 300/3-2-2021, αποφάσισε ομόφωνα τη στήριξη των ενεργειών του Δ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας, που εναντιώνονται σε κάθε συμπεριφορά έμφυλης βίας. Ως Κοσμητεία, στηρίζουμε όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου και ιδιότητας, που βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν συμπεριφορές ανάρμοστες προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παροτρύνουμε να πράξουν το ίδιο, όσες/όσοι έχουν γίνει αποδέκτες ανάλογης συμπεριφοράς ή έχει υποπέσει στην αντίληψή τους κάτι παρόμοιο. Δηλώνουμε, επίσης, πως ακόμα και αν κάποιες πράξεις έχουν παραγραφεί ποινικά, δεν έχουν παραγραφεί ηθικά στη συνείδηση της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Οποιαδήποτε συγκάλυψη δεν είναι ανεκτή, τόσο για τις Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ., όσο και για ολόκληρη την κοινωνία.

 

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.

Χαρίτων-Σαρλ  Χιντήρογλου

Καθηγητής