Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε του ΑΠΘ

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της ΣΘΕ του ΑΠΘ
 

Η Κοσμητεία της ΣΘΕ, στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών της υποχρεώσεων, συνεδρίασε σήμερα 24.03.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητήσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στην κατάληψη της ΣΘΕ.

Ομόφωνα· καλεί τους φοιτητικούς συλλόγους να επανεξετάσουν στις αποφάσεις τους την αναγκαιότητα, την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες της κατάληψης ως μέσο διαμαρτυρίας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

1)  Την πανδημία που βρίσκεται σε συνεχώς αυξανόμενη έξαρση και τους κινδύνους μαζικών μολύνσεων και διασπορά του ιού από τη μακροχρόνια παραμονή πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους που δεν ικανοποιούν τα πρότυπα υγιεινής

2)  Την προστασία των εργαζομένων στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής

3)  Την ομαλή διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων και τις συνέπειες απώλειας του εξαμήνου, ιδίως για τους φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες που υποφέρουν από τη μακροχρόνια οικονομική κρίση

4)  Τη δυνατότητα εποικοδομητικού διαλόγου μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα σε όλα τα επίπεδα και ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ΣΘΕ

Παράλληλα, η Κοσμητεία δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή της στην εμφάνιση αστυνομικής  δύναμης στους χώρους των υποδομών της. Θεωρεί, μάλιστα, πως καμία μόνιμη αστυνομική δύναμη δεν έχει θέση εντός των ιδρυμάτων, και ότι η πολιτεία πρέπει με κάθε τρόπο να αναστείλει και να επανεξετάσει τις διατάξεις του νόμου 4777 / 2021, που αναφέρονται στις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ).

Τέλος, η Κοσμητεία ζητά από τους Φοιτητές/τριες, που αντιλαμβάνονται την κρίσιμη φάση που βρίσκονται τα επιδημιολογικά δεδομένα της πόλης, να ζητήσουν, όποτε το θεωρήσουν σκόπιμο, την αρωγή της Κοσμητείας  εάν προκύψουν ανάγκες απολύμανσης των χώρων παραμονής τους στις κτηριακές υποδομές της Σχολής, ή ακόμα και στην ανάγκη ιατρικής φροντίδας, εάν διαπιστωθεί κρούσμα.

Κοσμητεία της ΣΘΕ