Ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης της Σ.Θ.Ε του ΑΠΘ

H Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών στη συνεδρίασή της 6-4-2021, καταδικάζει ανεπιφύλακτα την κατάληψη του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών διαπιστώνει ότι η συνεχιζόμενη κατάληψη έχει εκ των πραγμάτων δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ακαδημαϊκή λειτουργία των τμημάτων, που αφορούν την αδυναμία συνέχισης της ερευνητικής δραστηριότητας και τη δυνατότητα ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων. Η κατάληψη διαρκεί περισσότερο από ένα μήνα στο Τμήμα Φυσικής και λιγότερο στα Τμήματα Γεωλογίας και Μαθηματικού.

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τους προπηλακισμούς, τη βίαιη αντιμετώπιση, τη λεκτική βία, την απειλή περισσότερης βίας, την παρεμπόδιση των μελών του Τμήματος Φυσικής και των άλλων δύο Τμημάτων της ΣΘΕ, των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων να εισέλθουν στα κτίρια της ΣΘΕ και του Αστεροσκοπείου, καταλύοντας κάθε έννοια Ακαδημαϊκής Ελευθερίας,
  • τις ζημιές στις υποδομές της σχολής και ιδιαίτερα στις αίθουσες διδασκαλίας, που εκτιμάται ότι αυξάνονται καθημερινά,
  • τη μη τήρηση των κανόνων υγιεινής στα υπό κατάληψη κτήρια, η οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους μολύνσεων και γενικευμένης διασποράς του ιού,
  • την απόφαση της Συγκλήτου της 1/4/2021 η οποία υιοθετεί σαφή θέση απέναντι στη συγκεκριμένη κατάληψη αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα της ΣΘΕ αφορά το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ και έτσι θα αντιμετωπιστεί.

Αποφάσισε τα ακόλουθα:

  • Καταδικάζει τη στοχοποίηση των θεσμικών οργάνων και μελών των Τμημάτων.
  • Καλεί τους φοιτητές που δεν συμμετέχουν στην κατάληψη αλλά παρακολουθούν τα μαθήματα να ενεργοποιηθούν, προασπίζοντας την ποιότητα των σπουδών, την οποία με τόσες δυσκολίες στηρίζουν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι.
  • Κάνει έκκληση προς τους φοιτητές για λήξη της κατάληψης, δηλώνοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου για τη λήξη της.
  • Δηλώνει ότι θα επανεξετάζει συνεχώς τη δυνατότητα ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων και της εξεταστικής του Ιουνίου.
  • Ζητάει από τη Σύγκλητο και τις Πρυτανικές αρχές να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες που πηγάζουν από τον θεσμικό τους ρόλο, και να εντείνουν τις προσπάθειες τους για άμεση επαναλειτουργία του Τμημάτων στη ΣΘΕ.