Συγκρότηση Επιτροπής Covid-19 της Σ.Θ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 319/13-9-2021 αποφάσισε τη θέσπιση  Επιτροπής Covid-19 της Σ.Θ.Ε., η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε Τμήμα της Σ.Θ.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή μπορείτε να βρείτε εδώ.